12-14 Stradomska street, Krakow, 31-058 Poland | +48 12 201 57 00
Book Now

Sztuka

Stradom House pełni rolę centrum kultury w Krakowie. Nasza kolekcja sztuki składa się z wielu różnorodnych dzieł międzynarodowych artystów, prezentowanych w ogólnodostępnych przestrzeniach. Pokazuje przede wszystkim wyjątkowy talent cenionych polskich twórców, w tym m.in. Wilhelma Sasnala, Bronisława Chromego, Doroty Buczkowskiej, Radka Szlagi, Agaty Głogowskiej, Tomasza Kowalskiego czy Bartka Materki. Ich dzieła tworzą wibrującą energią atmosferę naszego miejsca, a każda praca jest świadectwem bogatego dziedzictwa artystycznego Krakowa i Polski. Uzupełnieniem polskich artystów są prace uznanych zagranicznych talentów, takich jak Gideon Rubin, Itamar Gilboa, Katherine Bradford czy Jonas Wood.

Kolekcja sztuki Stradom House

W Stradom House dokładamy wszelkich starań, aby wspierać dynamiczne i stale rozwijające się środowisko artystyczne. Nasza kolekcja jest stale wzbogacana o nowe prace, a Stradom House jest tętniącym życiem centrum współpracy artystycznej. Zapraszamy lokalnych artystów i artystów z całego świata do czerpania inspiracji z naszej kreatywnej atmosfery i do udziału w kuratorskich wydarzeniach, które celebrują połączenie wielu form sztuki.

Scroll to top

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ustawienia plików cookie:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ustawienia plików cookie
Zaakceptuj wszystkie pliki cookie