12-14 Stradomska street, Krakow, 31-058 Poland | +48 12 201 57 00
Book Now

KONTAKT

KONTAKTWięcej kontaktów

Dział Sprzedaży: +48 12 201 58 04  sales@stradomhouse.com

Dział Marketingu: +48 735 909 934  marketing@stradomhouse.com

SÓL Spa: +48 12 201 57 54  sol@stradomhouse.com

Restauracja Gaia: +48 12 201 57 41 • restaurants@stradomhouse.com


Znajdź nas

STRADOM HOUSE AUTOGRAPH COLLECTION
Stradomska 12-14, Kraków 31-058Przetwarzanie danych osobowych:

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Angel Stradom Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sukiennicza 8/U7, 31-069 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000910546, NIP: 6762599978, REGON: 38941717000000 (dalej: Angel Stradom Hotel lub Spółka), która jest administratorem danych osobowych wskazanych w treści formularza. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę dostępna jest tutaj.


-

Scroll to top

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ustawienia plików cookie:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ustawienia plików cookie
Zaakceptuj wszystkie pliki cookie