12-14 Stradomska street, Krakow, 31-058 Poland | +48 12 201 57 00
Book Now

ODKRYWAJ

Odkrwaj Kraków
Pomnik tradycji europejskiej

Kraków, dawna stolica Polski, jest jednym z najpiękniejszych miast Europy Środkowej. Każdy z zakamarków uliczek Starego Miasta i żydowskiej dzielnicy Kazimierz kryje bogactwo nieopowiedzianych historii związanych z dziedzictwem i kulturą Polski. Miasto, leżące przez wieki na trasie szlaków handlowych wiodących z zachodu na wschód, było świadkiem najwspanialszych momentów w historii, goszcząc monarchów, arystokrację i kupców, którzy często podróżowali tysiące kilometrów, aby odkryć niewypowiedziane piękno tutejszej architektury i kosmopolitycznej atmosfery. Kraków jest pomnikiem europejskiej tradycji, tętniącym centrum kultury, biznesu i kreatywności.

Przesuń i odkryj
Odkryj niewypowiedziane piękno

-

Scroll to top

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ustawienia plików cookie:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ustawienia plików cookie
Zaakceptuj wszystkie pliki cookie