12-14 Stradomska street, Krakow, 31-058 Poland | +48 12 201 57 00
Book Now

Dziedzictwo i lokalizacja

Dziedzictwo i lokalizacja

Od XIV wieku, złotego wieku dla Krakowa, filozofia miasta i jego mieszkańców koncentrowała się wokół idei "poprawy jakości życia", "rewitalizacji dzielnic", "tworzenia wielofunkcyjnych projektów" lub "budowania społeczności". Miasto pełniło rolę stolicy Polski do 1596 roku i tradycyjnie jest wiodącym ośrodkiem polskiego życia akademickiego, gospodarczego, kulturalnego, społecznego i artystycznego.

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Fundamenty Stradom House

Kraków to miasto kontrastów, miasto kultury, przepełnione sugestywną atmosferą pełną mitów i legend. Niemal każdy dom pokrywa patyna wieków. Niemal każdy kamień jest eksponatem muzealnym. I to właśnie tutaj, w mieście królów, powstały fundamenty Stradom House.

Odwołując się do historii miejsca jako dawnego klasztoru i szpitala - i łącząc to z modernistycznym odrodzeniem Krakowa - Stradom House pełni rolę destynacji lifestyle.

Kolekcja sztuki w Stradom House

WSKAZÓWKI DOJAZDU


DESTYNACJA LIFESTYLE

-

Scroll to top

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ustawienia plików cookie:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Ustawienia plików cookie
Zaakceptuj wszystkie pliki cookie